Центр корекції, дозвілля та праці

На сучасному етапі розвитку системи спеціальної психолого-педагогічної допомоги дітям з обмеженими можливостями іде постійний пошук організаційних форм такої допомоги, які б відповідали сучасним економічним умовам життя країни, а також які б задовольняли спеціальні освітні і реабілітаційні потреби дітей та підлітків з інтелектуальною недостатністю. Тому, у 2012 році виникла ідея створення такого Центру, де діти змогли б не лише розвивати свої здібності, а й набувати відповідного досвіду у спілкуванні з дітьми інших шкіл, засвоювати норми соціальної поведінки, і разом з тим, досягти відповідного рівня соціально-трудової компетентності і отримати рівні можливості працювати у суспільстві. Восени 2013 року було відкрито Центр корекції, дозвілля та праці.  

Основні завдання, які ми ставили перед собою, це:

 1. Адаптація до соціальних умов, розвиток і формування особистості учнів з особливими освітніми потребами;
 2. Підготовка учнів до самостійної трудової діяльності.
 3. Свідомий вибір професії.

Новизна такої форми роботи полягає в тому, що

 • в умовах новоствореної структури Центру діти спеціальної школи мають змогу обмінюватись досвідом через зустрічі, майстер-класи з дітьми, які навчаються в інших загальноосвітніх закладах району та області;
 • відбувається поетапна планова підготовка дітей до соціально-трудової діяльності, відповідно до їх здібностей, що забезпечує ефективність соціальної адаптації;
 • забезпечується формування комунікативних навичок, які необхідні для успішної соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями.

Практична значущість:

 • виявлення труднощів з подальшим усуненням проблем адаптації до самостійного життя школярів спеціальної школи;
 • розроблена модель соціально-трудової адаптації учнів може бути реалізована в рамках будь-якого іншого освітнього закладу для дітей з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, навчально-реабілітаційних центрів, навчально-виховних комплексів.

Робота Центру корекції, дозвілля та праці здійснюється в п’яти осередках під керівництвом координаторів (педагоги школи).

 1. Формування побутових навичок. Гурток «Господарочка» та робота в шкільній міні-пекарні. Осередок сприяє:
  • розвитку сприйняття форми, кольору, запаху;
  • формуванню просторових уявлень, окоміра;
  • створенню умов для розвитку самостійності;
  • підвищенню відповідальності за результат колективної роботи, тому неминуче – взаємонавчання; 
  • успішній соціалізації школярів;
  • оздоровленню психологічного клімату колективу.
 1. Декоративно-прикладного мистецтва. Гуртки: «Мелодія дерева», «Вишиванка», «Чарівна голочка», «Об’ємна аплікація», «Веселий олівець». Осередок сприяє:
  • розвитку дрібної моторики;
  • формуванню таких розумових операцій, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; 
  • розвитку естетичного смаку учнів;
  • активізації зорових рецепторів; 
  • виховує морально-вольові якості: потребу та вміння доводити розпочату справу до кінця, зосереджено та цілеспрямовано займатися, допомагати товаришу, долати труднощі;
  • розвитку адекватної самооцінки, критичного ставлення до себе, своєї роботи.
 1. «Зелена країна». Ведеться постійна робота по озелененню шкільних коридорів для створення відповідного затишку і комфорту в закладі, а також благоустрою пришкільної території. Робота в цьому осередку сприяє:
  • збагаченню уявлень про навколишній світ;
  • кращому функціонуванню аналізаторів, від яких залежить якість тих уявлень, що формуються у мозку дитини;
  • розвитку мислення і мовлення;
  • вихованню у дітей акуратності і звички до порядку;
  • навчанню колективній праці, яка за правильної організації сприяє згуртуванню колективу;
  • екологічному, моральному, естетичному  вихованню.
 1. Спортивно-оздоровчий. Наш заклад у 2015 році прийняв участь у Всеукраїнському  конкурсі-огляді на «Найкраще фізичне виховання у школі» В Чернівецькій області школа посіла І місце, а в Україні – ІV місце. Осередок сприяє:
  • збереженню та поліпшенню здоров’я дітей; 
  • всебічному гармонійному розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, координації, гнучкості і витривалості);
  • формуванню здорового способу життя, що дозволяє зменшити поширення шкідливих звичок;
  • корекції довільності пізнавальних процесів;
  • успіхи у спорті служать як засіб самоствердження у підлітків, що є профілактикою асоціальної поведінки;
  • відновленню розумової працездатності;
  • розвиває вміння працювати та спілкуватися у групі.
 1. Мистецький. Вокальний гурток, театральна студія. У нас в школі дуже поширений такий метод роботи з дітьми як проектна діяльність. Так, у 2005 році був започаткований проект «Подаруй дітям казку». Ми з вихованцями готуємо виставу і до Дня святого Миколая їздимо по школам та дитячим садочкам  з таким подарунком для малечі. У нашому доробку є багато цікавих театралізацій, в тому числі і авторських: «Як курчатко маму шукало», «Веселий город», «Казкова подорож султана Аль-Бабет», «Бережи природу», «Чарівна знахідка», «Рукавичка», «Пригоди Насті в країні казок». «Доброта врятує світ», «Як хоробрий Гриць з Котигорошком рідну неньку Україну з полону визволяв». Силами всього творчого колективу та вчителями швейної справи шиються всі костюми до цих вистав. Осередок сприяє:
  • розвитку образного мислення, пам`яті;
  • розширенню емоцiйного досвiду дитини;
  • розвитку емпатії, вмiнню радiти успiхам інших;
  • дозволяє  легше долати рiзні переживання (хвилювання, страх, нервове напруження) шляхом програвання почуттів;
  • виробляє уміння змінювати соціальні ролі в залежності від ситуації.

На базі Центру корекції, дозвілля та праці проводяться зустрічі та майстер-класи з різними громадськими організаціями, дитячими колективами. Такі дійства – це завжди особливе свято, яке несе дітям радість та незабутні враження.

Завдяки злагодженій роботі всіх осередків Центру корекції, дозвілля та праці ведеться плідна спільна робота педагогів та учнів по зміцненню матеріально-технічної бази школи: благоустрій пришкільної території (висаджено молодий сад з дерев сливи та абрикосу, упорядковано газони декоративними насадженнями самшиту, гибіскусу, спіреї верболистої, побудовано три альтанки для зони відпочинку), проведена реконструкція шкільної актової зали, здійснюється постійне пошиття костюмів для виступів, проведено декорування фасаду та коридорів школи вишивкою стін на сітці.

Наші діти з шкільних років вчаться гарно працювати і бути корисним у своїй справі, що дасть їм змогу успішно соціалізуватись після закінчення школи. Така професійно-трудова підготовка, яку ми даємо нашим учням, була відзначена Асоціацією виробників Буковини. Тож на їх замовлення був відзнятий соціальний ролик, який демонструвався в таких країнах як Румунія, Польща.