МНЕМОТЕХНІКА на логопедичних заняттях

ЩО ТАКЕ МНЕМОТЕХНІКА?

Мнемотехніка – це система методів та прийомів, які допомагають розвивати можливості пам’яті та в результаті засвоювати великий обсяг інформації. 

Це свого роду схеми, в основі яких лежать асоціації, що допомагають запам’ятовувати і відтворювати інформацію.

Останнім часом прийомами мнемотехніки користуються дуже активно і не тільки для роботи із нормотиповими дітьми, а й для корекції стану у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Найбільш ефективним методом розвитку дітей є гра. Мнемотехнічні ігри включають: ігри на запам’ятовування, де знаходиться зображений предмет і вибір з-поміж перевернутих картинок; ігри на створення розповідей за ланцюжком картинок; ігри на групування картинок; ігри на відгадування зашифрованих в картинках назв казок тощо. 

Використання прийомів мнемотехніки під час корекційної роботи свідчить,  що ця технологія сприяє формуванню в дітей фонематичного сприймання, правильної звуковимови, граматичної будови мовлення, активізації  процесів автоматизації та диференціації  звуків, розвитку зв’язного мовлення. Також  розвиваються асоціативне мислення, зорова і слухова увага, уява.

Отже, використання мнемотехнічних прийомів позитивно впливають на якість та ефективність корекційної роботи логопеда.

Застосування запропонованих прийомів дає змогу  по-новому розв’язувати  проблеми навчання дітей із загальним  недорозвитком мовлення завдяки  формуванню відповідних  навичок, творчому підходу до організації корекційної логопедичної роботи, створення ситуації успіху, що є найдоцільнішою мотивацією процесу ефективного навчання.