Комунальний заклад «Хотинська спеціальна школа №1» є освітнім, корекційно-відновлювальним закладом, який задовольняє потреби дітей з інтелектуальними порушеннями у загальній освіті, соціальній допомозі та реабілітації їх у соціумі.

Школа здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про  повну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України: «Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти України, наказів та рішень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, освітньої програми закладу.

Педагогічна діяльність школи здійснюється згідно з вимогами регіональних програм розвитку освіти на основі широкої і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в освітньому процесі.

Педагогічний колектив спрямовує зусилля на реалізацію основних завдань, передбачених шкільною освітньою програмою та річним планом школи шляхом формування ключових компетентностей, необхідних для успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, визначених Законом України «Про освіту»:

 • спілкування державною мовою;
 • математична компетентність;
 • основні компетентності у природничих науках і технологіях;
 • інформаційно-цифрова компетентність;
 • уміння вчитися впродовж життя;
 • ініціативність і підприємливість;
 • соціальна і громадянська компетентності;
 • екологічна грамотність і здорове життя.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: грамотно висловлювати власну думку рідною мовою усно і письмово, здатність співпрацювати з іншими людьми, вміння застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях.

На сьогоднішній день школу очолюють:

Кисорець Н.С. – директор закладу освіти, 1970 року народження, освіта вища, закінчила Чернівецький державний університет, філологічний факультет, Кам’янець-Подільський національний університет, корекційна педагогіка, стаж педагогічної роботи – 34 роки, на посаді  директора працює з 2022 року, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель», викладає українську мову та літературу.

Байдюк І.Ф. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 1977 року народження, освіта вища, закінчила Чернівецький державний університет, факультет початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний університет, спеціальна освіта, стаж педагогічної роботи – 23 роки, на посаді  заступника директора з НВР працює з 2022 року, спеціаліст вищої категорії, викладає професійно-трудове навчання.

Бойко О.В. – заступник директора з виховної роботи, 1979 року народження, освіта вища,  закінчила Кам’янець-Подільський національний університет, факультет практичної психології, стаж педагогічної роботи – 13 років, на посаді заступника директора з ВР працює з 2021 року, спеціаліст вищої категорії.

Спеціальна школа здійснює освітній та корекційно-відновлювальний процес за денною формою навчання. Термін навчання 10 років.

Структура спеціальної школи:

 • Початкова школа – 1-4 класи;
 • Основна школа – 5-10 класи.

Сьогодні у школі навчається та виховується 116 учнів. Мова навчання – українська.  

Навчаються учні з усієї області. Переважна більшість дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагонадійних сімей. За останні роки в школу приходять навчатись діти зі складними випадками діагностики, з синдромом Дауна, розладами спектру аутизму та ін. Педагогами напрацьовано систему роботи щодо комплексної реабілітації, стратегії індивідуального підходу, яка забезпечується поєднанням спеціального (корекційного), психологічного, медичного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. На своїх засіданнях шкільний ППК  з метою обстеження дітей керується аналітичними матеріалами вивчення особливостей інтелектуального розвитку особистості школяра і рекомендує педагогам, за якими програмами та планами найкраще займатись з тією чи іншою дитиною, щоб досягти бажаного результату.

Для навчання, виховання та перебування дітей у школі створені належні умови з відповідною матеріально-технічною базою.

Територія школи займає 3,0964 га. Будівля є типовою. Розміщена вона у приміській зеленій зоні. Приміщення відповідає основним вимогам щодо реалізації освітніх, корекційно-виховних завдань,  які стоять перед спеціальною школою для дітей з особливими освітніми потребами.  Школа складається з:

 • одного загального (навчального та спального) корпусу (3700 кв. м);
 • харчоблоку – на 120 посадкових місць (110 кв. м);
 • медпункту з стаціонаром на 10 ліжок (90 кв. м );
 • спортивної  зали (160 кв. м);
 • санітарно-побутових приміщень (205 кв. м);
 • спальних кімнат (700 кв. м);
 • майстерень (221 кв. м);
 • актової зали (80 кв. м)
 • господарських приміщень (пральні, газ котелень (2), гаража, лазні, тощо).

Функціонують:

 • 4 навчальних кабінети (природознавства та географії, ком’ютерний, соціально-побутового орієнтування, логопедії);
 • 6 навчальних майстерень (швейної справи -3, столярної , будівельної справи – 2);
 • кабінет ЛФК;
 • кабінет практичного психолога;
 • кабінет соціального педагога;
 • сенсорна кімната;
 • актова зала;
 • сучасна медіатека;
 • міні – пекарня;
 • ігрова кімната;
 • Центр корекції, дозвілля та праці.

Обладнання шкільних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Класи початкової ланки, кабінет природознавства та географії, а також кабінет інформатики упорядковані сучасним шкільним обладнанням відповідно до Концепції Нової української школи. Усі класи старшої школи обладнані шкільними меблями згідно нормативних документів. 

У будівлі – автономне теплопостачання. Котельня працює на природному газі. 0,5 га площі території школи зайняті квітниками. Є спортивний та ігровий майданчик. Територія школи з усіх боків захищена огорожею.

Кадрове забезпечення здійснюється  у відповідності з штатним розписом та Робочим навчальним планом комунального закладу «Хотинська спеціальна школа №1», розробленим на основі Типових освітніх програм спеціальних освітніх закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

Наша школа на 100% забезпечена педагогічними кадрами. У школі працює 41 педагогів: 24 – вчителі, 15 – вихователів, практичний психолог, соціальний педагог.

Велика увага в закладі надається інформаційному та методичному  забезпеченню педагогів літературою. Щороку проводиться передплата періодичних видань: «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України»;  «Управління закладом», «Дефектолог»; «Завуч. Усе для роботи»; «Дефектологія»; «Соціальний педагог»; «Трудове навчання в школі»; «Логопед»; «Психолог. Усе для роботи»;  «Виховна робота в школі»; «Позакласний час»; «Освіта України»; «Освіта Буковини», які  допомагають учителям-дефектологам у їх роботі.

Метод проекту у спеціальній школі є особливо актуальним як технологія реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. Проектна діяльність розвиває вміння, здібності й мислення школяра; відкриває нові можливості та розкриває прихований потенціал кожного; допомагає вдосконалюватись, спілкуватись і прислуховуватись; підтримує і дає впевненість у собі, віру у своє «я». Результати проведених проектів показують, що діти з цікавістю беруть участь у них (проектах), різко підвищується  їхня пізнавальна активність, виникає бажання бути кращим, знати більше за інших, допомогти слабшому тощо.

Більшість педагогів використовують у своїй роботі метод проекту. Тематика різноманітна. Особливо актуальним є ті проекти, які спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази школи. А саме:

 • «Рекреаційний благоустрій шкільного подвір’я елементами декоративного озеленення». Благоустрій пришкільної території має не тільки естетичне, а й освітнє значення, оскільки в учнів виховується любов до рідної природи, до навколишнього світу, виникає потреба захоплюватися красою природи, діти відчувають себе єдиним цілим з природою.
 • «Український народний костюм». Даний проект був створений на вимогу часу, так як існувала потреба в пошитті українських національних костюмів для виступів дітей в різних виховних заходах. Дівчатка разом з вчителем трудового навчання самостійно шили та вишивали національне вбрання. Всі пошиті костюми були передані педагогу-організатору школи.
 • «Зробимо своїми руками».  На території школи є дитячий майданчик, де створені всі умови для проведення веселого дозвілля дітей молодшого шкільного віку. Але існувала потреба у побудові альтанок. Було прийнято рішення розробити проект по будівництву альтанок. Сьогодні ця зона відпочинку є не тільки окрасою території школи, а й улюбленим місцем для дозвілля учнів.
 • «Вишивка стін на сітці». Проведено декорування фасаду школи та інформаційного простору шкільних коридорів вишивкою стін на сітці.

Одне з найважливіших місць серед навчальних предметів в школі займає трудове навчання. Основним своїм завданням вчителі трудового навчання вбачають допомогти кожному учневі знайти свій шлях до розуміння того, що вони роблять на уроці, розуміння важливості здобуття професії, яка допоможе їм в майбутньому. Всі здобуті навики діти застосовують на практиці.

Участь дітей з інтелектуальними порушеннями у суспільно корисній і продуктивній праці приносить їм неабияке задоволення. Їх радує і сам процес такої праці, і її результат.  Це має велике значення для розвитку не тільки пізнавальних, а й професійних інтересів. Праця, яка дає моральне й емоційне задоволення вихованцям, розширює їх зацікавленість, робить її змістовною, стійкою.

У КЗ «Хотинська спеціальна школа №1» створена мережа гуртків з різних видів діяльності, в яких беруть активну участь 60 учнів школи. Мають постійний склад та користуються великою популярністю серед дітей такі гуртки:

 • хоровий і вокальний «Веселі нотки»;
 • «Господарочка»;
 • «Вишиванка»;
 • «Чарівна голочка»;
 • театральний гурток;
 • спортивний;
 • «Мелодія  дерева»;
 • «Веселий олівець»;
 • «Об’ємна аплікація».

Керівники всіх гуртків, а це педагоги нашої школи, під час занять використовують інтерактивні, проектні технології. Організовують виставки виробів гуртківців як в класах і майстернях, так і на базі шкільного Центру корекції, дозвілля та праці.

Суспільство дедалі більше вимагає від нас, педагогів, повної відповідальності за долю наших учнів. Це означає, що ми повинні максимально сконцентрувати у своїх руках усі види впливу на особистість дитини.

Позаурочна виховна діяльність складає органічну частину життя школи і являє собою систему організованих і цілеспрямованих занять, які допомагають дітям успішно вчитися. Виробляють у них навички суспільно-корисної праці, свідому дисципліну, колективізм, сприяють моральному, розумовому, фізичному вихованню школярів, задовольняють їхні культурні запити і спрямовують активність у русло корисної діяльності.

Головним завданням змістовного дозвілля є поглиблення спеціальних знань, розвиток світогляду учнів, виявлення різноманітних творчих здібностей і сприяння їх всебічному розвитку, виховання в школярів самостійності та ініціативи, вироблення навичок самоосвіти, підготовка до майбутньої практичної діяльності.

Таким чином, змістовне дозвілля стає важливою умовою підвищення ефективності всього освітнього процесу школи.

У школі відкрито Центр корекції, дозвілля та праці. Завданням Центру  є адаптація до соціальних умов, розвитку і формування особистості дітей з особливими освітніми потребами, підготовки їх до самостійної трудової діяльності. 

Харчування у школі – безкоштовне. Перспективне меню складається з урахуванням та дотриманням всіх вимог і рекомендацій завідуючою виробництвом та затверджується головним лікарем СЕС. У школі гарячим харчуванням охоплені усі діти.

Їдальня розміщена в основному корпусі, обідня зала розрахована на 120 посадкових місць.

Кухня забезпечена  холодною та гарячою проточною водою. Каналізаційна система у доброму стані. Вентиляційна система – справна. Все технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. З метою дотримання санітарних норм встановлено два умивальники для миття рук перед вживанням їжі.

У навчальному закладі однією з важливих ланок роботи є збереження здоров’я кожної дитини. 

З метою здійснення корекційно-відновлювальної роботи облаштовано кімнату фізіопроцедур з відповідною апаратурою, а саме:

 1. Опромінювальний кварц „Сонечко” – 1 шт. призначений для місцевого і локального опромінення ЛОР органів, а також при захворюваннях шкіри, суглобів. 
 2. Система інгаляторної терапії  „Небулайзер”  – 2 шт. призначений для  інгаляційної терапії гострих і хронічних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів.

У медпункті школи встановлено портативний масажний стіл з необхідним для нього устаткуванням, корректор осанки та гідроциркуляційну ванну.

Медичним персоналом школи постійно надається невідкладна медична допомога учням, які навчаються. Для цього щомісячно закуповуються медикаменти різних фармакологічних груп (знеболюючі, жарознижуючі, спазмолітики, антибіотики, противірусні, дезінтоксикаційні, серцево-судинні та інші).  Для надання невідкладної допомоги укомплектовані аптечки в класах, навчальних кабінетах та майстернях.

Сьогодні до школи приходять діти, які не вміють читати та писати, але вже вправно використовують гаджети. Тому методи навчання мають відповідати їхнім вимогам та змісту освіти, яке направлене на компетентнісно орієнтований підхід до кожного учня та створення у школі нового мотиваційного освітнього простору. Але реалізація Нової української школи неможлива без агентів змін – мотивованих і творчих учителів, яким забезпечено професійну свободу. Тож сьогодні перед нами, педагогами, стоїть завдання не тільки привести учня у світ предметів, а й навчити взаємодії учня з суспільством, адже школа в цілому і є відображенням  суспільства. Отже, є нам над чим працювати і зупинятись не будемо!