Зарахування учнів до спеціальної школи проводиться протягом всього навчального року наказом директора на підставі таких документів:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • висновок інклюзивно-ресурсного центру;
  • особової справи (витягу  з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
  • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;
  • довідок про стан здоров’я дитини: “Медична карта дитини” (ф. № 026/о (va302282-99));
  • витяг з “Історії розвитку дитини” (ф. N 112/о ( va302282-99)) з даними про результати  аналізів;
  • копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. N 063/о ( va302282-99 ));
  • довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою громадян, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.