ЗВІТ

про роботу педагогічного колективу

КЗ «Хотинська спеціальна школа №1» за 2022/2023 навчальний рік

ЗВІТ про роботу педагогічного колективу КЗ «Хотинська спеціальна школа №1» за 2021/2022 навчальний рік

Звіт роботи школи за 2019/2020 навчальний рік

І. Аналіз освітньої роботи

Виконуючи Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та, керуючись Конституцією України, постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року № 221 «Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр», нормативними документами Міністерства освіти і науки України педагогічний колектив КЗ «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №1» у 2019-2020 навчальному році працював над втіленням у життя законодавства про реалізацію Концепції Нової української школи.

Визначальним в роботі освітнього закладу є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, орієнтація освітнього процесу на особистість дитини.

Зміст освіти в школі відповідає державним вимогам, які закладені в законодавчих документах.

Адміністрація школи спрямувала свою роботу на здійснення системного контролю за освітнім процесом, на впровадження в роботу школи інноваційних технологій, надавала допомогу педагогічним працівникам у підвищенні педагогічної майстерності, здійснювала контроль за виконанням державних програм, об’єктивністю оцінювання учнів за 12-ти бальною системою, забезпечувала право дітей 6-16 років на здобуття базової загальної середньої освіти.

За підсумками 2019/2020 н. р. учні школи мають такі навчальні досягнення:

достатній рівень – 6 ( 6 %);

середній рівень – 64 ( 67%);

задовільний рівень – 26 ( 27 %);

початковий рівень – 0 (0 %)

Аналіз діяльності педагогічного колективу школи за 2018/2019н.р. та завдання на новий 2019/2020н.р. з метою здійснення якісних освітніх послуг.

Інформаційна довідка про школу. Комунальний заклад «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1» у 2018/2019 навчальному році здійснював діяльність з надання спеціальної освіти в школі І-ІІ ступенів для дітей з інтелектуальними порушеннями. 

Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань визначених:

 • Конституцією України;
 • Конвенцією про права дитини;
 • законами України:
 • «Про освіту»;
 • «Про загальну середню освіту»;
 • «Про охорону дитинства»;
 • «Про позашкільну освіту»;
 • «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
 • «Про реабілітацію людей з інвалідністю в Україні»;
 • Указу Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»;
 • Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;
 • Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання в Чернівецькій області до 2020 року;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
 • «Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;
 • директивними та інструктивними документами Чернівецької обласної державної адміністрації;
 • директивними та інструктивними документами Департаменту науки і освіти Чернівецької обласної державної адміністрації;
 • власним Статутом,
 • шкільною освітньою програмою.

                                                     
Педагогічна діяльність навчального закладу здійснювалась згідно з вимогами регіональних програм розвитку спеціальної освіти на основі широкої і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в освітньомупроцесі.
Працюючи над проблемною темою школи «Формування життєвих компетентностей дитини з особливими освітніми потребами” педагогічний
колектив спрямовував зусилля на реалізацію основних завдань, визначених в шкільній освітній програмі на 2018/2019 навчальний рік та передбачених річним планом школи. Адміністрація закладу працювала над створенням умов для розвитку творчого потенціалу педагогів та дітей; наданням вчителям та вихователям можливості підвищення професійної компетентності шляхом курсової перепідготовки та атестації педагогів згідно перспективного планування, а також вдосконалення науково-теоретичного, методичного, психолого-педагогічного, навчального та фінансового забезпечення.  

На сьогодні основна мета, що покладена в основу технологій навчання і виховання дітей у нашій школі – це не просто створення сприятливих умов перебування вихованців у закладі, а створення ситуації успіху для повноцінної діяльності кожної дитини. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок, а саме – різні типи уроків: інтегровані та бінарні, уроки з елементами квесту, інтерактивні уроки, уроки з використанням мультимедійних презентацій, відео-уроки, а також екскурсії, віртуальні подорожі, театралізації, які вчитель організовує в межах уроку, а вихователь – в позаурочний час.