Невід’ємною частиною освітнього процесу є медіатека освітнього закладу. Шкільна медіатека – структурний підрозділ школи, культурний просвітницький, що забезпечує акумуляцію і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів, які містять і зберігають знання, накопичені в процесі розвитку людства. Сучасна шкільна медіатека – інформаційний, автоматизований центр, який обслуговує потреби користувачів у локальному і віддаленому режимі з використанням нових інформаційних технологій. Шкільна медіатека містить максимально можливий об’єм ресурсів і надає доступ засобами комп’ютера чи інших засобів зв’язку до додаткових джерел інформації та матеріалів. Термін „шкільна медіатека” використовують для того, щоб підкреслити, що вона функціонує одночасно як традиційна бібліотека з друкованими виданнями, так як і центр аудіовізуальних матеріалів. 

Головне завдання шкільної медіатеки – участь у освітньому процесі і створення середовища для задоволення інформаційних потреб користувачів. Учні, самостійно працюючи в медіатеці, мають змогу читати не тільки книжки, періодику, а й об’ємну інформацію з Інтернету, прослуховувати і переглядати відеоматеріали. В такому центрі учень стає самостійним у виборі засобів, прийомів організації діяльності. Медіатеки – як нова модель шкільної бібліотеки відіграє особливу роль у навчанні. Вони концентрують позитивний досвід шкільного розвитку, сприяють росту учнівських досягнень, створюють умови учням і вчителям щодо самопізнання, самостійності, впливають на позитивний імідж освітнього закладу.

Педагоги в медіатеці отримують відомості щодо педагогічної та методичної літератури про нові засоби навчання та їх використання. Тут створено умови для індивідуальної роботи педагога з перегляду, оцінки, відбору засобів навчання, потрібних безпосередньо на уроці або в позаурочний час.

Перевагами шкільної медіатеки є те, що вчитель і учень має максимально більше вибору форм і методів роботи з інформацією, що сприяє відкритості навчання, наповнює інформаційний освітній простір новим ЗМІ.