Звіт психологічної служби

за 2023-2024 н.р.

Психологічна служба діє відповідно до статей 21, 22 Закону України                 «Про освіту» (ст. 21 «Психологічна служба системи освіти»; ст.22                      «Соціально-педагогічний патронаж») та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 509, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337, а також Етичного кодексу психолога, прийнятого на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990 року в м. Києві, методичні рекомендації Міністерства освіти і науки: Перша психологічна допомога. Алгоритм дій (лист МОНУ від 04.04.2022 No1/3872-22), щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р. (лист МОНУ від 10.08.2022 No1/9105-22, додаток 2 «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни), Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні (лист МОНУ від 29.03.2022 No1/3737-22), методичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямків діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2023/2024  навчальному році науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО.

Робота психологічної служби спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного та гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу. Систематична робота психологічної служби протягом року намагалась забезпечувати своєчасне вивчення психічного та фізичного розвитку учнів з особливими освітніми потребами, мотивів їхньої поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

Робота психологічної служби здійснюється за наступними напрямками:

 • психодіагностичний;
 • консультативний;
 • корекційно-розвивальний;
 • просвітницький;
 • профілактичний;
 • організаційний.

Протягом 2023-2024 н.р. велика увага приділялась адаптаційному періоду першокласників. У вересні здійснювалось вивчення психофізіологічної готовності до навчання у школі учнів 1 класу. Діагностика проводилась індивідуально з кожним учнем. За результатами діагностики класному керівнику та вихователям 1 класу були надані відповідні рекомендації.  У листопаді-грудні з першокласниками проводились заняття з розвитку дрібної моторики, розвитку психічних процесів, ігри для згуртування, арт-терапевтичні вправи для покращення процесу адаптації. Окрім цього протягом листопада-квітня двічі на тиждень проводились заняття за програмою «Сміливо крокуємо в НУШ» (Автор: М.В.Гнідан, схвалено рішенням обласної Експертної комісії НМЦ ІППОЧО від 06 березня 2019 р.), що сприяла формуванню пізнавальних процесів, позитивного ставлення до школи, розвитку емоційного інтелекту, Я-концепції.

          З метою профілактики суїцидальних тенденцій у підлітків практичним психологом та соціальним педагогом була проведена профілактична кампанія до Дня запобігання самогубствам.  З учнями 7-10 класів була проведена діагностика, яка дала можливість визначити рівень схильності до суїцидальної поведінки.  За результатами діагностики класні керівники отримали відповідні рекомендації. Учні 8 класу створювали  колаж: «Я люблю своє життя». З учнями 6-10 класів проводились бесіди з теми: «Життя найвища цінність», «Мої цілі та шляхи їх досягнення», арт-терапевтична техніка «Мої мрії».

       Велика увага приділялась роботі з педагогічним колективом школи з цієї тематики.  У квітні був проведений практичний семінар з педагогами «Перші ознаки суїцидальної поведінки. Як допомогти дитині»

         Протягом року психологиня школи працювала над профілактикою психотравмуючого впливу війни:

 • перегляд відео «Скажи чесно, ти як?» (1 клас);
 •  перегляд відео «Пояснення стресу дітям та дорослим» (3-5 клас);
 • перегляд відео «Техніка релаксації Джейкобсона – зняття стресу та розслаблення» (6-10 класи).

          З метою виявлення ресурсної сфери педагогів, у вересні практичним психологом було проведено діагностику емоційного стану педагогів, котра мала на меті вивчення актуального емоційного стану вчителів.  Протягом жовтня-листопада проводився цикл занять з навчання технікам релаксації по Джейкобсону.

У жовтні була здійснена діагностика п’ятикласників щодо визначення рівня адаптованості, на основі якого надавалися рекомендації класним керівникам, батькам, вчителям-предметникам. Результати обговорювались на консиліумі. З учнями із низьким рівнем адаптованості та підвищеною тривожністю проводились індивідуальні заняття.

Упродовж  2023-2024 навчального року з учнями школи щомісяця проводились години психолога (Наказ № 166-о  від 01.09.2023) , які мали на меті психологічну просвіту учнів, формування здорового способу життя.

Протягом квітня-травня із учнями 4-5 класів були проведені заняття з використанням технік Вікторії Назаревич «Я маю силу», що мали на меті зниження тривожності та підвищення самооцінки.

Психологічною  службою школи  було проведено ряд заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (Наказ №235  від 24.11.2023):

 • Гра «Коло безпеки» (8-10 класи);
 • Заняття з «Антибулінговим воркбуком» (5-7 класи);
 • Заняття за програмою «Кричи! Біжи! Розкажи!» (3 клас, 10-Б клас)
 • Тренінг «СНІД: попередження, шляхи захисту» (8-10 класи);
 • Створення паперових складанок до Дня волонтера (в рамках проєкту Memory Craft) (6 клас)

Практичним психологом та соціальним педагогом проводились виступи на педрадах та нарадах за результатами діагностики, семінари-практикуми з учительським колективом з тем: “Формування резильєнтності у педагогів в умовах війни” (жовтень), “Нейропсихологічний підхід у роботі вчителя з дітьми ООП” (січень), “Методи роботи з гіперактивними дітьми і корекція поведінкових моделей” (березень).

Протягом року постійно проводились індивідуальні консультації учнів та педагогів. Із класними керівниками здійснювались бесіди за результатами діагностики.        

Просвітницько-профілактична діяльність працівників психологічної служби здійснювалась за програмами «Сімейна розмова» (схвалено засіданням Науково-методичної  комісії МОН протокол №3 від 04.10.2016 року), «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (схвалено Науково-методичною комісією  з проблем виховання дітей та учнівської молоді  Науково-методичної ради з питань освіти МОН: протокол №3 від 14.10.2014 р.), «Майбутнє починається сьогодні» (схвалено Комісією  з проблем виховання дітей та учнівської молоді  Науково-методичної ради з питань освіти МОН: протокол №19 від 02.02.2006 р.).

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини, соціальним педагогом школи двічі на рік проводилась соціальна паспортизація класів:

– сироти та позбавлені батьківського піклування – 8 учнів;

–  багатодітні – 48 учнів;

–  внутрішньо-переміщені – 1 учень;

– діти учасників АТО та військовослужбовців – 6 учнів;

– діти з інвалідністю – 21 учень;

– напівсироти – 13 учнів;

– діти, що опинилися у складних життєвих обставинах -16 учнів;

– діти з неповних сімей –   20;

– діти, що стоять на обліку у кримінальній поліції – 1.

 Постійно здійснювалась співпраця  та листування із соціальними службами області, органами місцевого самоврядування, Ювенальною превенцією та іншими організаціями.

Практичний психолог                О.О. Мамалицька

Соціальний педагог                 В.О. Комарова