Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти Комунального закладу «Хотинська спеціальна школа №1»

Чернівецької обласної ради

Стратегія розвитку КЗ «Хотинська спеціальна школа №1» Чернівецької обласної ради

Місія: дати кожній дитині щось набагато цінніше, ніж просто знання, адже тут навчаються діти, які потребують особливої уваги педагогів та психологів. Педагоги роблять все можливе для того, щоб школа стала дітям другою домівкою, на певний час райським острівцем чудової країни знань, де твориться казка і утверджується віра в добро, надію та сподівання на краще майбутнє! Нашими цінностями є:

 • дитиноцентризм;
 • збереження та зміцнення здоров’я учнів школи, формування навичок здорового способу життя;
 • мотивація до навчання;
 • національна гідність;
 • духовно-моральні цінності.

Візія: комунальний заклад «Хотинська спеціальна школа №1» – це освітній корекційний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, що забезпечує залучення учнів до ведення здорового активного способу життя з утвердженням моральних чеснот – милосердя, взаємоповаги, толерантності та мотивує до подальшого здобуття професійно-технічної освіти відповідно до профілів навчання.

Мета школи: ефективне формування ключових життєвих компетен-тностей учнів з особливими освітніми потребами, необхідних для подальшого навчання та праці задля успішної соціалізації в соціумі.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

 • сформувати безпечний психологічно комфортний, корекційно-компенсуючий, мотивуючий до розвитку простір, ефективний для реалізації поставленої мети;
 • створити належні матеріально-технічні умови для удосконалення роботи шкільного Центру корекції, дозвілля та праці;
 • побудувати шкільну теплицю для використання в роботі профілю професійно-трудового навчання «Квітникарство»;
 • забезпечити безперервний професійний та особистісний розвиток педагогів.

Процедури системи забезпечення якості освіти школи

Внутрішня система забезпечення якості освіти школи спрямована на реалізацію бачення та місії закладу та  формується у таких напрямках:

 • освітнє середовище;
 • система оцінювання освітньої діяльності;
 • педагогічна діяльність;
 • управлінська діяльність.

Самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти здійснюється комплексно щорічно за основними критеріями діяльності. За окремими напрямами роботи аналіз якості освітніх процесів здійснюється глибше з періодичністю раз на 5-7 років.

До оцінювання залучаються адміністрація, психологічна служба закладу, окремі педагогічні працівники, батьки, експерти управління освіти Чернівецької обласної ради, територіального управління МЧС тощо.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • вдосконалення матеріально-технічних умов закладу, забезпечення безпеки перебування у закладі усіх учасників освітнього процесу, моніторинг соціально-психологічного середовища, оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль якості знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення, формування в учнів відповідального ставлення до навчання, забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання результатів навчання;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, використання сучасних та інноваційних методичних підходів до проведення уроку, дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу;
 • вдосконалення управлінських процесів в закладі на основі принципів людиноцентризму, партнерства, лідерства та інноваційності.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти комунального закладу «Хотинська спеціальна школа №1» є гнучким інструментом, що може бути змінений за результатами щорічного аналізу на засіданні педагогічної ради та затверджений наказом директора.